Beleggingen en roerende inkomsten in Europees en internationaal perspectief - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Beleggingen en roerende inkomsten uit interesten, royalties en dividenden kunnen hun oorsprong vinden in verschillende landen. Op Europees niveau werden verschillende richtlijnen uitgevaardigd om een soepel verkeer van deze opbrengsten tussen de lidstaten te verzekeren. Ook in de dubbelbelastingverdragen neemt de fiscale behandeling van dividenden, interesten en royalties een prominente plaats in. In deze sessie worden deze internationale regelingen, aan de hand van praktijkvoorbeelden, ontrafeld.
 

Partner Ernst & Young Tax Consultants, Prof. FHS en docent KU Leuven
Prijs:
€ 120,00
wo 10/03 - ma 10/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.