Beheer van privévermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden, hobby en bijklussen - E-SEMINARIE


Inkomsten die zijn behaald in het kader van het normaal beheer van het privaatvermogen zijn in principe niet belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92.

Een begrip dat hierbij een belangrijke rol speelt is de “bonus pater familias” alias de goede huisvader. Deze figuur is een abstract wezen dat zich voorbeeldig gedraagt in de maatschappij. En zijn handelingen dienen als maatstaf voor de beoordeling van de handelingen van de belastingplichtige.

Het begrip normaal beheer van privaat vermogen anno 2020 is sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de behoeften van de moderne goede huisvader. Daarom is voorzichtigheid geboden.

Tijdens dit seminarie wordt er nader onderzocht wat de standpunten zijn van de administratie en hoe de rechtspraak/rechtsleer hierop reageert. Vragen die onder meer behandeld worden tijdens dit seminarie zijn:

 • Wat is een privaat vermogen?
 • Vallen inkomsten uit het beheer van een hobby onder het normaal beheer van privaat vermogen?
 • Wat is occasioneel? Welke termijn kan hierop gekleefd worden?
 • Hoe dun is de lijn tussen beroepsvermogen en normaal beheer van het privaat vermogen?
 • Onder welke voorwaarden kan men een beroep doen op de vrijwilligersregeling of op de regeling van het onbelast bijverdienen? Wat met het belastingvrij bijklussen na 2020?
 • Over welke middelen beschikt de administratie indien ze niet akkoord is met de kwalificatie van de inkomsten?
 • Wanneer is er sprake van speculatie?
 • Hoe is de regeling inzake meerwaarden op aandelen? Wat leert ons recente rechtspraak? Wat is het standpunt van de Rulingdienst terzake?
 • Geldt de belastingvrijstelling voor alle bestanddelen van het privaat vermogen?
 • Mag je in het kader van het normaal beheer van het privaat vermogen een stichting oprichten? Zo ja, wat zijn hiervan de voor- en de nadelen?
 • Mag je in het kader van het normaal beheer van het privaat vermogen een maatschap oprichten? Zo ja, wat zijn hiervan de voor- en de nadelen?
   
Accountant-belastingconsulent, Vennoot VGD
Tax Consultant VGD
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 16/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 21/12/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib