Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Als een erfpacht- of opstalcontract eindigt, komt in principe ook een einde aan de eigendom van het gebouw dat de erfpachter of de opstalhouder heeft opgericht. Wat zijn daarvan de gevolgen in hoofde van de erfpachter/opstalhouder en in hoofde van de erfpacht- of opstalgever? Aspecten van inkomstenbelastingen, btw en registratierechten.

Met speciale aandacht voor de hypothese waarbij het contract beëindigd wordt vóór het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen termijn, of wordt verlengd op het einde van de termijn.
 

Senior Manager Tax & Legal BDO
Prijs:
€ 120,00
ma 29/03 - za 29/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.