Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden - E-SEMINARIE

Deze praktijkgerichte lessenreeks omvat een onmisbare basisinleiding tot het boekhouden voor juristen en andere minder boekhoudkundig geschoolden.  

Het is de bedoeling de deelnemers wegwijs te maken in de basisprincipes van het boekhouden en een correcte interpretatie te geven van de boekhoudkundige stukken. 

Na een inleiding over de techniek van het dubbel boekhouden (debet-credit en actief-passief) volgt een toelichting bij de registraties van de boekhoudkundige bescheiden in verband met de aankoop- en verkoopcyclus, de investeringscyclus en de financieringscyclus.   

Tenslotte worden de afsluitwerkzaamheden uitvoerig besproken.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de waarderingsregels en het opstellen van een jaarrekening (balans en resultatenrekening) met haar toelichting.  

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de verwerking van de gegevens in de jaarrekening geïllustreerd en waar nodig de link gelegd met de vennootschapsbelasting. 

Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers. 

Gastmedewerker KU Leuven
Prijs:
€ 350,00

Studentenprijs : € 75,00

5 sessies, telkens van 18u00 tot 21u30 op maandag 21/9 - 28/9 - 5/10 - 10/10 (uitz. van 9u-12u30) - 12/10//2020.

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 21/09/2020 | 18:00 - 21:30
ma 28/09/2020 | 18:00 - 21:30
ma 5/10/2020 | 18:00 - 21:30
za 10/10/2020 | 09:00 - 12:30
ma 12/10/2020 | 18:00 - 21:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

wo 23/09/2020 | 00:00 - vr 24/12/2021 | 00:59
wo 30/09/2020 | 00:00 - vr 24/12/2021 | 00:59
wo 7/10/2020 | 00:00 - vr 24/12/2021 | 00:59
ma 12/10/2020 | 00:00 - vr 24/12/2021 | 05:30
wo 14/10/2020 | 00:00 - vr 24/12/2021 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.