Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden - Data: 6 maandagavonden: 23/09 – 30/09 – 07/10 – 14/10 – 21/10 - 28/10/2024 telkens van 18u tot 21u30.

Deze praktijkgerichte lessenreeks omvat een onmisbare basisinleiding tot het boekhouden voor juristen en andere minder boekhoudkundig geschoolden.

Het is de bedoeling de deelnemers wegwijs te maken in de basisprincipes van het boekhouden en een correcte interpretatie te geven van de boekhoudkundige stukken.

Na een inleiding over de techniek van het dubbel boekhouden (debet-credit en actief-passief) volgt een toelichting bij de registraties van de boekhoudkundige bescheiden in verband met de aankoop- en verkoopcyclus, de investeringscyclus en de financieringscyclus. 

Tenslotte worden de afsluitwerkzaamheden uitvoerig besproken.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de waarderingsregels en het opstellen van een jaarrekening (balans en resultatenrekening) met haar toelichting.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de verwerking van de gegevens in de jaarrekening geïllustreerd en waar nodig de link gelegd met de vennootschapsbelasting.

Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers.

De lessen worden digitaal opgenomen zodat uitgesteld de lessen bekijken ook mogelijk is.

 

Spreker:

Vicky Ghijselinck, Hoofdlector KU Leuven, campus Brussel en campus Kortrijk

 

Data: 6 maandagavonden: 23/09 – 30/09 – 07/10 – 14/10 – 21/10 - 28/10/2024 telkens van 18u tot 21u30.

 

Studentenprijs: 95 euro

 

Inschrijven klik hier.