Auteursrechten: 1,5 jaar na de invoering van de nieuwe fiscale regeling

De Programmawet van 26 december 2022 heeft het fiscaal stelsel voor auteursrechtenvergoedingen met ingang van 1 januari 2023 wezenlijk hervormd, met evenwel twee overgangsregelingen waarvan één eind 2023 afliep.

De theoretische lijnen van de hervorming zijn ondertussen genoegzaam bekend. Voor de praktische uitvoering bleef het vooralsnog wachten op verdere preciseringen o.a. vanwege de rulingcommissie en 
Minister van Financiën (als hoofd van de fiscale administratie), bijv. over de toepassing van het nieuwe stelsel voor software(ontwikkelaars). En die preciseringen zijn er nu... althans in beperkte mate. 

Zo is er intussen een positieve ruling over een (occasioneel) auteur van fiscale artikels en een negatieve ruling over softwareontwikkelaars.  Die laatste ruling volgt de (aanvankelijke) bedoeling (van de Minister van Financiën om software uit te sluiten van het nieuwe gunstregime, hoewel dat uiteindelijk niet meer formeel werd bevestigd in de verdere parlementaire werken. In een derde ruling wordt de vraag gesteld of een fiscaal raadgever die, naast zijn gewone werkzaamheden, eveneens fiscale opleidingen verzorgt in het kader van door derden georganiseerde vormingsprogramma's ook vandaag nog een beroep kan doen op de fiscale regeling inzake auteursrechten én vooral ook voor hoeveel.  

Verder, controleert de fiscus ook nog massaal op de correcte toepassing van het oude fiscale auteursrechtenregime. Blijkens parlementaire vragen zouden daarbij vooral informatici en architecten worden geviseerd en zouden de controlediensten de oude wetgeving massaal interpreteren aan de hand van de voorwaarden van de nieuwe wetgeving.  Over welke voorwaarden gaat? Hoe kan een belastingplichtige zich tegen een dergelijke starre houding van de controlediensten (het best) verweren? Wat vanaf 1 januari 2024?

Blijkens een bericht in het Staatsblad van 25 juli 2023, trokken op 30 juni 2023 enkele IT-bedrijven en natuurlijke personen naar het Grondwettelijk Hof om de hervorming van het fiscale regime inzake auteursrechten aan te vechten op grond van het gelijkheidsbeginsel. Eerder werd al een Franstalig beroep tot vernietiging ingediend door een zeventigtal natuurlijke personen. Heeft dit initiatief kans op slagen en wat zou dit betekenen voor de praktijk (o.a. voor de uitgesloten IT-sector)? In dit verband stellen we intussen vast dat velen kiezen voor zekerheid en het nieuwe regime laten voor wat het is en terugvallen op alternatieve verloningsvormen, om het wegvallen van auteursrechtenvergoedingen enigszins te compenseren (om bekwame mensen, in de war for talent, aan boord te kunnen houden).

Ook op sociaal gebied en dus RSZ-bijdragen, werd de kersverse nieuwe regeling - omwille van veel onduidelijkheden - al bijgestuurd, terwijl ze ook aangevochten wordt voor de Raad van State. De voorgestelde correcties lijken voorlopig echter even onduidelijk als het oorspronkelijke KB. Hoe zit dat nu precies?

Kortom, hoog tijd voor een status-update!

Tax Manager at KPMG Tax, Legal and Accountancy - Corporate Tax
Partner bij KPMG Tax, Legal & Accountancy
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/05/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 14/05/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/05/2024 - do 16/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Auteursrecht