Alternatieve verloningstechnieken anno 2022 - E-SEMINARIE

De vergoeding voor arbeidsprestaties bestaat uit loon. Op dat loon moeten zowel de werkgever als de werknemer sociale bijdragen betalen. Daarbovenop komt in hoofde van de werknemer ook nog de inkomstenbelasting. Met een dergelijke hoge loonkost is het niet verwonderlijk dat zowel de werkgever als de werknemer oog hebben voor alternatieve bezoldigingsformules.

De alternatieve verloning kan verschillende vormen aannemen. Zo kan een werkgever een prestatiebezoldiging invoeren ter motivering van zijn werknemers. We bedoelen hiermee niet alleen de klassieke cashbonus maar ook alternatieven als aandelenopties, de collectieve bonus cao nr. 90, de winstpremie, de aandelenopties & warranten, ....

Er wordt ook dieper ingegaan op de mogelijkheid om een deel van de vergoeding onder het fiscaal voordelige regime van de auteursrechten uit te keren. 

Ook wordt er stilgestaan bij het cafetariaplan, waarmee een flexibel loonpakket wordt aangeboden. Via een cafetariaplan kunnen werknemers zelf hun extralegale voordelen kiezen, waardoor ze meer gemotiveerd zijn. 

  • Wat is een cafetariaplan?
  • Wat zijn de voordelen van een cafetariaplan voor de werkgever en werknemer? 
  • Moet er budget gecreëerd worden? 
  • Hoe ziet de fiscale en parafiscale behandeling van een cafetariaplan er uit? 
  • Wat is de visie van de rechtspraak? 

Daarnaast wordt ook stilgestaan bij het mobiliteitsbudget, kostenvergoedingen en in beperkte mate de voordelen alle aard.

 

 

Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 10/03/2022 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/03/2022 - do 14/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib