Algemene principes van internationaal fiscaal recht (2 sessies) - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Deze eerste twee sessies zijn een introductie in het internationaal fiscaal recht, met bijzondere aandacht voor de inkomstenbelastingen. Welke bronnen zijn relevant, waar kunnen ze worden teruggevonden en hoe verhouden ze zich onderling tot elkaar?
Aan de hand van enkele algemene voorbeelden wordt een globale methode aangereikt voor een correcte analyse van een fiscale casus met extraterritoriale aspecten. In het bijzonder wordt tijdens deze sessie stilgestaan bij het belang van het begrip ‘inwoner’, alsook bij het engagement/de verplichting van een woonstaat om dubbele belasting te vermijden.
 
 

Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 240,00

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
wo 17/02 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.