Algemene principes van fiscaal recht

Het fiscaal recht wordt beheerst door een aantal fundamentele beginselen. 

Enkele ervan staan opgesomd in de Grondwet, met name het wettelijkheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het √©√©njarigheidsbeginsel. 

In deze cursus worden de grondwettelijke beginselen toegelicht en wordt aandacht besteed aan de praktische
gevolgen ervan voor de totstandkoming en de toepassing van de fiscale wetgeving. Komen ook aan bod: het onderscheid tussen be lasting ontduiking en belastingvermijding; de invloed van internationale verdragen en mensenrechten op het fiscaal recht; de relatie tussen het fiscaal recht en andere takken van het recht (zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, het burgerlijk recht, enz.)

Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS