Afbraak en heropbouw – Komt de saga ten einde?

Tot eind 2023 was er in België een coëxistentie van twee afzonderlijke tarifaire regelingen met betrekking tot afbraak en heropbouw van woningen, 

 • Enerzijds was er de oude permanente tarifaire regeling in de 32 vastgelegde steden (sinds 2007), 
 • Anderzijds was er de tijdelijke tarifaire regeling (van 1 januari 2021 – 31 december 2023). 

Omdat beide regelingen een positieve impact hadden op bouwsector heeft de wetgever ervoor geopteerd om de bestaande tarifaire gunstmaatregelen, wat het werk in onroerende staat betreft, over het hele grondgebied onder uniforme toepassingsvoorwaarden te bestendigen via het invoeren van een nieuwe permanente regeling (Programmawet 22 december 2023) die in voege ging op 1 januari 2024. 

Aangezien de toepassingsvoorwaarden van de nieuwe permanente regeling zowel verschillen van die van de afgelopen tijdelijke regeling, als van die van de oude permanente regeling, werd er voorzien in overgangsmaatregelen. 

Dat het saga van de ‘Afbraak en heropbouw’ nog niet afgelopen is, bewijst de Wet diverse fiscale bepalingen van 12 mei 2024 die de regeling, met ingang van 1 juni 2024, heeft uitgebreid tot heropgebouwde woningen die langdurig worden verhuurd op de ‘private’ huurmarkt. 

Concreet komt het erop neer dat de nieuwe regeling van toepassing is voor het gehele Belgische grondgebied, maar de toepassing wordt beperkt tot 3 situaties, nl. 

Situatie 1:    Afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor eigen bewoning door de
                   bouwheer  

Situatie 2:    Afbraak en heropbouw bestemd voor langdurende sociale verhuur  

Situatie 3:    Afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor langdurende verhuur op de
                   private huurmarkt    


Recentelijk heeft de fiscale Administratie 3 circulaires (incl. FAQ) gepubliceerd waarin ze dieper ingaat op de hervormde btw-regels inzake ‘afbraak en heropbouw van woningen’. Deze circulaires zullen op praktische wijze worden toegelicht tijdens dit seminarie. De Administratie zal ook nog een circulaire publiceren over de uitbreiding van de regeling die is ingegaan op 1 juni 2024.

Uit de praktijk is gebleken dat er onduidelijkheden bestaan over de administratieve toegeving inzake het indienen van de verklaring 111.3 in het kader van de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het geval van de levering van een gebouw. Om meer duidelijkheid te verschaffen heeft de administratie haar FAQ herwerkt.

Tijdens dit seminarie brengt specialist ter zake u op praktische wijze een overzicht van de vernieuwde permanente regeling, waarbij u enkele tips en tricks krijgt. 

Volgende vragen komen o.a. aan bod: 

 • Wat is er veranderd op 1 juni 2024? 
 • Welke handelingen worden beoogd door de nieuwe regeling? 
 • Belet een woning bestemd voor de sociale verhuur het verlaagd btw-tarief voor de eigen woning?
 • Welke algemene voorwaarden gelden zowel voor de nieuwe permanente maatregelen als voor de overgangsmaatregelen?
  • Wat wordt bedoeld met de afbraak van een gebouw?
  • Wat indien een nieuw gebouw door samenvoeging van meerdere kadastrale percelen deels staat op een vroeger bebouwd kadastraal perceel en deels op een vroeger niet-bebouwd kadastraal perceel?
 • In welke gevallen kan de nieuwe permanente regeling van toepassing zijn?
 • Kan de afwerking van de heropgerichte woning in de nieuwe permanente maatregel ook aan het verlaagd btw-tarief uitgevoerd worden? 
 • Wat zijn de formaliteiten die moeten vervuld zijn opdat men de maatregel kan genieten?
 • Geldt de nieuwe permanente maatregel voor het ganse grondgebied?
 • Vallen bijgebouwen die losstaan van de heropgerichte woning ook onder de maatregel?
 • Zijn er onroerende handelingen die uitdrukkelijk uitgesloten worden van de nieuwe permanente maatregel?
 • Zijn de leveringen van heropgerichte woningen vanaf 1 januari 2024 nog mogelijk aan 6% onder de regeling afbraak en heropbouw?
 • Hoe ziet de overgangsregeling eruit?
 • Gelden de administratieve toegevingen in het kader van het noodweer dat in bepaalde regio’s plaatsvond in juni en juli 2021 nog?
 • Welke formaliteiten moeten worden nageleefd?
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 24/09/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 24/09/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 26/09/2024 - do 26/09/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Afbraak