Actualia huwelijksvermogensrecht anno 2024

Stel dat u wilt trouwen. Uw toekomstige partner is eigenaar van een bouwgrond waarop u gezamenlijk een woning wilt bouwen. Wie wordt eigenaar van de woning en is dit ook zo volgens het huwelijksvermogensrecht? Wat bij echtscheiding? Wat kan en mag u als beroepsbeoefenaar adviseren over de opmaak van huwelijkscontracten? 

Vooreerst gaan we in op de actualia van het huwelijksvermogensrecht. Hebben gehuwde partners geopteerd voor een stelsel van scheiding van goederen, voor een stelsel met gemeenschappelijke goederen of zijn ze onderworpen aan het wettelijk huwelijksvermogensstelsel? En kan een bestaand huwelijksstelsel vrij gewijzigd worden of zijn er fiscale adders? Wat met vermenging van banktegoeden? Wat indien er geen huwelijkscontract is?

De meeste echtgenoten willen dat bij hun overlijden de langstlevende partner dezelfde levensstandaard kan behouden als daarvoor. Niet zelden is een overweging daarbij ook om het opgebouwde vermogen fiscaal voordelig door te geven aan de langstlevende partner. Tijdens dit seminarie worden verschillende planningstechnieken via huwelijkscontracten geanalyseerd, zowel deze met effect bij leven (incl. hypothese echtscheiding) als deze die effect hebben na overlijden, waaronder de verschillende verblijvingsbedingen, de inbreng in de gemeenschap onder ontbindende voorwaarde, de uitbreng uit gemeenschap, het finaal verrekenbeding, het keuzebeding, de langst-leeft-al-heeft-clausule,  …

Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan recente rechtspraak, voorafgaande beslissingen en VLABEL-standpunten

Tot slot wordt de impact van het nieuwe verbintenissenrecht besproken. Het verbintenissenrecht omvat de algemene regels die van toepassing zijn op contracten en ook op verbintenissen in het algemeen. Het is daarom van cruciaal belang om de bestaande huwelijksovereenkomsten aan een grondige evaluatie te onderwerpen. 

Dit seminarie is een must voor notarissen, medewerkers van een notariaat, advocaten, vermogensplanners, gecertificeerde accountants of belastingadviseurs. 

Advocaat-vennoot Rivus Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 13/06/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 13/06/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 17/06/2024 - ma 17/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

huwelijksvermogensrecht