Aanwending alternatieve schenkingstechnieken zonder verplichte registratie - E-SEMINARIE

Gelet op de afschaffing van de buitenlandse schenkingsroute en het ontstaan van het nieuwe hoofdstuk Goederen in het Burgerlijk Wetboek is menig vermogensplanner (en dus ook zijn adviseur) op zoek naar gezonde alternatieven. In voormelde context komen in dit causerie de volgende items aan bod:

Een gestelde rechtshandeling is ofwel kosteloos ofwel bezwarend (de zgn. eenheidsleer)

 • waar ligt de grens tussen een schenking of een verkoop?
 • wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

De schenking onder één of meerdere lasten als alternatief van de schenking in blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik: 

 • wat zijn de mogelijkheden?
 • wat indien de last in een schenking te zwaar is?

Het bepalen van lasten en voorwaarden bij de opmaak van onderhandse documenten of akten inzake onrechtstreekse schenkingen: 

 • aan de hand van de volgende toepassingstechnieken: 
 1. de bankgift van gelden/effecten/ aandelen van een familiale vennootschap
 2. de kwijtschelding
 3. de verkoop tegen een bespottelijk lage prijs
 4. de inbreng goederen in een vennootschap zonder creatie nieuwe aandelen
 5. de overdracht van rekening-couranten of schuldvorderingen
 6. het beding ten behoeve van een derde
 • waar liggen de juridische beperkingen?
   
 • wat zijn de fiscale gevolgen: op welke wijze kan de fiscale administratie bepaalde rechtshandelingen kwalificeren
 1. de verkeerde benoemde akte
 2. simulatie 
 3. fiscaal misbruik

 

De uitbreiding van het concept ‘handgift’ na de invoering van het nieuw boek ‘Goederen’ in het Burgerlijk Wetboek

 • biedt de handgift anno 2022 nieuwe perspectieven?
 • kan de aandelenoverdracht of een schuldvordering op de vennootschap via een loutere overschrijving of boeking plaatsvinden? 
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 21/04/2022 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 25/04/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib