Aanwending alternatieve schenkingstechnieken

Gelet op de afschaffing van de buitenlandse schenkingsroute is menig vermogensplanner (en dus ook zijn adviseur) op zoek naar gezonde alternatieven. In voormelde context komen in deze sessie de volgende items aan bod:

 • Een gestelde rechtshandeling is ofwel kosteloos ofwel bezwarend (de zgn. eenheidsleer);
  • Waar ligt de grens tussen een schenking of een verkoop?
  • Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?
 • De schenking onder één of meerdere lasten als alternatief van de schenking in blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik: 
  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Wat indien de last in een schenking te zwaar is?
 • Het bepalen van lasten en voorwaarden bij de opmaak van onderhandse documenten of akten inzake onrechtstreekse schenkingen: 
  • Aan de hand van de volgende toepassingstechnieken
   • de bankgift van gelden/effecten/ aandelen van een familiale vennootschap;
   • de kwijtschelding;
   • de afstand van vruchtgebruik;
   • de verkoop tegen een bespottelijk lage prijs;
   • de schenking met hoge lasten: wat indien de geactualiseerde waarde van de last de verkoopwaarde van het geschonken goed overtreft;
   • de inbreng goederen in een vennootschap/maatschap met creatie van nieuwe aandelen;
   • de inbreng goederen in een vennootschap/maatschap zonder creatie van nieuwe aandelen;
   • de overdracht van rekening-couranten of schuldvorderingen;
  • Wat zijn de fiscale gevolgen: op welke wijze kan de fiscale administratie bepaalde rechtshandelingen kwalificeren in:
   • de verkeerde benoemde akte;
   • simulatie ;
   • fiscaal misbruik;
 • De revival van het concept ‘handgift’;
 • Kan de aandelenoverdracht of een schuldvordering op de vennootschap via een loutere overschrijving of boeking plaatsvinden? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een verkoop met uitgestelde betaling, gevolgd door een schenking van schuldvordering. 
   
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 3/10/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 3/10/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 5/10/2023 - za 5/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB