Aanpassing van de statuten aan het WVV: deadline 1 januari 2024!

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) trad in werking voor alle nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 werden opgericht. Voor bestaande vennootschappen werd in een overgangsregeling voorzien, waarbij zij de tijd krijgen om tegen uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten volledig in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV. 

Voor de door het WVV afgeschafte vennootschapsvormen geldt eenzelfde termijn: vóór 1 januari 2024 moet elke commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, economisch samenwerkingsverband, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en “oneigenlijke” coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een nieuwe rechtsvorm kiezen. Bij gebreke aan een dergelijke keuze wordt de nieuwe rechtsvorm met ingang op 1 januari 2024 door de wet bepaald.

Het is reeds 5 voor twaalf, de deadline is in zicht. Noteer dat november en december zeer drukke maanden zijn voor de notaris. Wacht dus best niet tot de laatste weken, maar begin tijdig met de aanpassing van uw statutenregeling. 

Tijdens dit seminarie zetten we voor u de overgangsregels op een rijtje. Daarbij wordt dieper ingegaan op een aantal belangrijke vragen uit de praktijk. De volgende punten komen daarbij onder meer aan bod: 

 • Waarop moet er gelet worden bij de omzetting van een vennootschap? 
 • Wie moet het initiatief nemen om de statuten aan te passen? 
 • Welke aanpassingen moeten er gebeuren in de statuten?
  • De besloten vennootschap;
  • Nieuwe terminologie;
  • Naam, rechtsvorm, zetel;
  • Doel en voorwerp;
  • Vermogen en inbreng;
  • Bestuur;
  • Dagelijks bestuur;
  • Algemene vergadering;
  • Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen; 
  • Bijsturing van regelingen inzake
   • Overdracht onder levenden; 
   • Categorieën van aandelen; 
  • Moeten aandeelhoudersovereenkomsten herbekeken worden in het licht van de nieuwe WVV-statuten? 
  • De naamloze vennootschap.
 • Welke stappen moeten er concreet gezet worden om de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm? Welke fouten worden er in de praktijk gemaakt? Welke rechtsvorm kies ik en waarom? 
 • Wat met bestaande statutaire bepalingen die afwijken van het WVV?
 • Welke risico’s loopt het bestuur als er niet tijdig het nodige wordt gedaan? 
 • Waarom beter nu aanpassen in plaats van te wachten tot eind 2023? 
 • Welke gevolgen heeft de omzetting voor de onderneming? 
 • Kunnen vrije beroepers nog gebruik maken van de coöperatieve vennootschap? 
 • … 
   
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 21/09/2023 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 21/09/2023 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 25/09/2023 - wo 25/09/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB