Aanpassing insolventierecht ondernemingen (KB 15) - E-SEMINARIE

Op vrijdag 24 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis.

Naar het voorbeeld van de opschorting die door de rechtbank kan worden verleend in het raam van een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt er aan alle door het KB geviseerde ondernemingen een tijdelijke opschorting toegekend. Deze opschorting beschermt hen tegen bewarende en uitvoerende beslagen, faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding) en de ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling. De regeling doet echter geen afbreuk aan de verplichting om opeisbare schulden te betalen.

In dit seminarie wordt er uitvoerig ingegaan op

 • het toepassingsgebied van het KB;
 • de draagwijdte van de algemene opschorting;
 • de mogelijke uitzonderingen;
 • de opschorting van de verplichting om aangifte van faillissement te doen;
 • de bescherming van nieuw krediet en
 • de duur van de opschorting.
Senior Counsel Eubelius Advocaten, Prof. KU Leuven campus Brussel
Prijs:
€ 100

Het seminarie duurt 2 uur.

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

di 5/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib