Aanpassing btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen - E-SEMINARIE

U heeft onder uw cliënten een arts, tandarts, kinesitherapeut, psycholoog, ... m.a.w. iemand die een (para)medisch beroep uitoefent. Kent u de gedetailleerde regelgeving die op dergelijke beroepsbeoefenaars van toepassing is? Kunnen zij genieten van een btw-vrijstelling of niet? Hoe zit het met esthetische prestaties? Kan een arts die telefonische consultaties verricht een beroep doen op een vrijstelling? Onder welke voorwaarden? Na het volgen van dit seminarie bent u helemaal mee met de nieuwste regels.

Sedert 1 januari 2016 zijn esthetische behandelingen van artsen in beginsel uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische prestaties en zijn zij dus onderworpen aan btw. Tegelijk werd de btw-vrijstelling voor paramedische prestaties ingeperkt, waardoor prestaties van niet-erkende paramedische beroepsbeoefenaars (zoals chiropractors en osteopaten) niet langer konden worden vrijgesteld van btw. Maar het Grondwettelijk Hof heeft heel deze regeling naar de prullenmand verwezen. Daarom heeft de wetgever een wetsontwerp ingediend om de wettelijke bepalingen aan te passen aan de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, wat onder meer inhoudt dat:

  • de medische diensten van ook niet-erkende paramedische beroepen onder de btw-vrijstelling kunnen vallen, als de kwaliteit van die dienstverlening voldoende gegarandeerd kan worden;
  • alle esthetische ingrepen, ook dewelke geheel of gedeeltelijk voor een RIZIV-terugbetaling in aanmerking komen, en ongeacht wie ze verricht, aan btw onderworpen zullen worden als zij geen enkel therapeutisch doel hebben;
  • andere handelingen door (para)medische beroepsbeoefenaars die geen therapeutisch doel hebben in principe ook van de btw-vrijstelling uitgesloten worden

De wetgever wil deze nieuwe regeling invoeren vanaf 1 januari 2022. Ongetwijfeld zal die nieuwe regeling voor heel wat beoefenaars van medische en paramedische beroepen verschillende praktische gevolgen met zich meebrengen. Zo ook voor de samenwerkingen in deze sector die de vorm aannemen van een zelfstandige groepering (vroegere kostendelende verenigingen) die onder de vrijstelling van artikel 44, § 2bis Wbtw valt.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 18/11/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 22/11/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib