Aangifteformulier Personenbelasting Aj. 2024 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het nieuwe aangifteformulier Personenbelasting - Aj. 2024 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2024. Aan de hand van deze aangifte worden de vakken van het aangifteformulier, met de nadruk van de nieuwigheden, toegelicht.

Klik hier om het nieuwe formulier te raadplegen.