Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 - GENT

Voor deelnemers die niet in Gent kunnen volgen, voorzien we de mogelijkheid om het seminarie uitgesteld te bekijken, zowel realtime als on-demand. 

Opgelet! Het aangifteseminarie (halve dag) vindt op meerdere locaties plaats: 

In het vernieuwde opzet van ons aangifteseminarie bieden we tijdens een halve dag (3u30) een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan tijdens het inkomstenjaar 2022. De aangifte in de personenbelasting staat hierbij centraal. 

De verschillende rubrieken van de aangifte worden achtereenvolgens besproken. De formele wijzigingen aan de aangifte worden telkens aangeduid. Maar daarnaast wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de inhoudelijke wijzigingen die de personenbelasting heeft ondergaan en die van belang zijn om op een correcte wijze de aangifte in te vullen. 

De deelnemers krijgen uitvoerig informatie over de ontwikkelingen die zicht tijdens het afgelopen jaar hebben voorgedaan in de wetgeving en rechtspraak, over nieuwe circulaires en over interessante standpunten die in de rechtsleer zijn verwoord. 

Op deze wijze is het aangifteseminarie een volledige update van de personenbelasting.  

Uniek is dat u na afloop van het seminarie in Gent of van het realtimeseminarie het opnamebestand (3u30) krijgt. Zodoende kan u het volledige seminarie of bepaalde stukken herbekijken. 

De deelnemer krijgen de mogelijk om vragen te stellen.

Elke deelnemer aan dit seminarie ontvangt een syllabus waarin op een grondige wijze een overzicht gegeven wordt van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023. De syllabus bevat relevante verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak, administratieve circulaires en rechtsleer. Daarenboven krijgen de deelnemers de alom bekende “Grondige cursus Aj. 2023”, hét naslagwerk over de personenbelasting (+- 1000 blz.). Daarenboven krijgt u ook slidebundels. 

Wie inschrijft voor P.B. aangifte ontvangt gratis de 'Belastinggids - aanslagjaar 2023' (uitgeverij Pelckmans) toegestuurd.

Zo hopen wij tegemoet te komen aan de vraag naar correcte en volledige informatie en documentatie om de aangifteperiode op een efficiënte manier aan te vatten en tot een goed einde te brengen. 

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Belastingconsulent, Prof. FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

OPGELET! Voor abonnees bedraagt de deelnameprijs 150 euro. 

Wie inschrijft voor P.B. aangifte ontvangt gratis de 'Belastinggids - aanslagjaar 2023' (uitgeverij Pelckmans).

Voor de aangifteseminaries in de personen- en de vennootschapsbelasting geldt de volgende bijzondere regeling: als verschillende medewerkers van één en hetzelfde kantoor zich gelijktijdig inschrijven voor de aangifteseminaries personenbelasting en/of vennootschapsbelasting, bedraagt de deelnameprijs 210 euro voor de eerste inschrijving en slechts 180 euro voor de volgende inschrijving(en).

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 25/04/2023 | 14:00 - 17:30

Gent - Holiday Inn Expo

Holiday Inn Gent Expo

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Op map tonen

Bereikbaarheid:

Komende van Brussel - Kortrijk - Antwerpen - Frankrijk - Nederland (E40 & E17 autostrade)
Volg richting Oostende (E40) en neem de uitrit nr. 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en neem de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat
u uiterst rechts af bij afrit 5 (richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo).

Komende van Oostende (E40 autostrade)
Volg richting Brussel (E40) en neem de uitrit nr. 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en neem de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat
u uiterst rechts af bij afrit 5 (richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo).

Komende van de ringvaart (R4)
Neem de afrit van Expo en houd uiterst rechts aan. Volg de panelen ‘Hotel/Holiday Inn’. Ga over de brug verder richting Holiday Inn en hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat u uiterst rechts af bij afrit 5 (richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo).

Parking: gratis parking voorzien (parking hotel)

PRINT

PRINT

di 25/04/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 28/04/2023 - ma 28/04/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

pb