Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021- E-SEMINARIE

Het online seminarie aangifte personenbelasting Aj 2021 bespreekt niet alleen alle vakken van de aangifte personenbelasting Aj 2021 maar geeft ook een ruimere achtergrond bij de genomen maatregelen om tot deze aangifte te komen.

De digitale versie van dit seminarie wordt opgedeeld in verschillende sessies, variërend in tijdsduur tussen een half uur en anderhalf uur. Op die manier is de informatie op een zeer vlotte wijze te verwerven en in verschillende onderdelen te bekijken. In totaal beschikt u daarmee over 7u permanente vorming.

Het uitgesteld bekijken van dit seminarie biedt een aantal interessante functionaliteiten, zoals een zoekfunctie naar gebruikte woorden binnen de slides van de presentatie, waarna de opname naar dat betrokken onderdeel doorspoelt. U kiest zelf op welk ogenblik u naar de opnames kijkt. 

De deelnemer kan vragen stellen die aan de docenten worden bezorgd.

Elke deelnemer aan dit seminarie ontvangt een syllabus waarin op een grondige wijze een overzicht gegeven wordt van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021. De syllabus bevat relevante verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak, administratieve circulaires en rechtsleer. Daarenboven krijgen de deelnemers de alom bekende “Grondige cursus Aj. 2021”, hét naslagwerk over de personenbelasting (+- 750 blz.). Daarenboven krijgt u ook slidebundels. Op verzoek van de deelnemer, kunnen de documentatiebundels worden toegestuurd. 

Wie inschrijft voor P.B. aangifte ontvangt gratis de 'Belastinggids - aanslagjaar 2021' (uitgeverij Pelckmans Pro).

Op deze wijze hopen wij tegemoet te komen aan de vraag naar correcte en volledige informatie en documentatie om de aangifteperiode op efficiënte manier aan te vatten en tot een goed einde te brengen. 

Klik hier voor de inhoudstafel van de documentatiebundel. 

Klik hier voor fragment 1 uit het seminarie. 

Klik hier voor fragment 2 uit het seminarie. 

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Prof. FHS, Prof. em. UA
Belastingconsulent, Prof. FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 280,00

Wie inschrijft voor P.B. aangifte ontvangt gratis de 'Belastinggids - aanslagjaar 2021' (uitgeverij Pelckmans Pro).

Voor de aangifteseminaries in de personen- en de vennootschapsbelasting geldt de volgende bijzondere regeling: als verschillende medewerkers van één en hetzelfde kantoor zich gelijktijdig inschrijven voor de aangifteseminaries personenbelasting en/of vennootschapsbelasting, bedraagt de deelnameprijs 280 euro voor de eerste inschrijving en slechts 210 euro voor de volgende inschrijving(en).

Het seminarie duurt 7 uur. 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 26/04/2021 | 09:00 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 29/04 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib