Aandelenoptieplannen binnen familiale ondernemingen

Het eerste luik van het seminarie omvat de definitie van “familiale onderneming”. Wat zijn de voorwaarden om als familiale onderneming beschouwd te worden en van welke gunstregimes kan zij genieten (schenkbelasting, erfbelasting)? Er wordt ingegaan op recente rechtspraak, administratieve circulaires en wetgeving, voornamelijk omtrent de vraag wanneer een vennootschap een reële economische activiteit uitoefent voor toepassing van diverse gunstregimes.

In een tweede deel gaan we dieper in op de wetgeving omtrent "Aandelenoptieplannen". Deze plannen passen immers perfect in een hedendaags recruitmentplan en meer nog in een effectief retentiebeleid. Ook het een familiale onderneming kan een aandelenoptieplan uitschrijven en op die manier aandelenopties toekennen aan haar key-medewerkers, zonder het besloten karakter van het familiale aandeelhouderschap oneer aan te doen. In dit seminarie wordt nagegaan welke voorwaarden en modaliteiten in zo'n aandelenoptieplan moeten worden vastgelegd.

Belangrijke thema’s die in dit seminarie aan bod komen: 
Wanneer en hoe wordt een medewerker op een aandelenoptie belast. Wat met de sociale bijdragen? Kan een medewerker zich indekken tegen het risico dat de betrokken aandelen in waarde dalen op het ogenblik van uitoefening van de optie? Hoe verloopt de forfaitaire raming van aandelenopties? Wat gebeurt er als de medewerker later een belangrijke meerwaarde verwezenlijkt op de onderliggende aandelen? Is deze meerwaarde dan belastbaar? Kan deze meerwaarde ook verwezenlijkt worden indien het gaat om illiquide aandelen? Dit en nog veel meer komt u te weten tijdens dit interactief seminarie

Vennoot DNF Belgium, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 4/05/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 4/05/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 8/05/2023 | 00:00 - do 2/01/2031 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib