80%-grens onderhevig aan strenge controles van de fiscus: aandachtspunten en praktische tips - E-SEMINARIE

In de pers werd aangekondigd dat bedrijfsleiders en zelfstandigen die via hun bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen door de fiscus extra in het oog worden gehouden. In de praktijk zien we dat het aantal controles van de 80%-grens fors is toegenomen. 

Bij controles stellen we vast dat de fiscus van mening is dat de aanvullende pensioenopbouw over de volledige loopbaan in rekening moet worden gebracht, met inbegrip van de pensioenen die in vorige ondernemingen werden opgebouwd. In een aantal situaties is er bovendien een dubbeltelling van het wettelijk pensioen. Op basis van die (nieuwe) standpunten komt de fiscus in vele gevallen tot de conclusie dat er sprake is van een overschrijding van de 80%-grens.

In dit seminarie wordt de fiscale 80%-grens grondig toegelicht aan de hand van een reeks becijferde praktische voorbeelden. De (nieuwe) standpunten van de fiscus worden in detail besproken. Concrete voorbeelden van vragen om inlichtingen komen uitgebreid aan bod. Ook de impact van de wijzigingen op het vlak van het wettelijk pensioen (afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de zelfstandigen, verhoging van het loonplafond) wordt onderzocht. We sluiten af met aandachtspunten en praktische tips.
 

Director PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Gastdocent FHS
Consultant PwC
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 10/03/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/03/2022 - do 14/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib