logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Successieplanning
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 1200
Datum: 06 februari 2018
van 13.30 tot 17:00 u
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Prijs voor de volledige reeks : 1200 euro

Prijs per sessie: 120 euro
van 06/02/2018 tot 08/05/2018

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning (18/60)

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt  onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.


Deel 1: Fundamentele principes in het Burgerlijk en Fiscaal Recht

1. Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht (18/61)

2. Principes van successierecht - 2 lessen (18/62)

Deel 2: Instrumenten van planning, overdracht  en controle

3. Het testament als instrument van planning en overdracht (18/63)

4. Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht (18/64)

5. De schenking als instrument  vanplanning en overdracht - 2 lessen (18/65)

Deel 3: Controlemechanismen

6. Controle via een stichting, maatschap of vennootschap - 2 lessen (18/66)

7. Overdracht van familiale ondernemingen (18/67)

8. Globale oefeningensessie en planning in specifieke situaties (18/68)