logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Fiscaliteit en onroerend goed
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 1260
Datum: 05 februari 2018
van 13.30 tot 17.00 uur
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Voor de volledige lessenreeks: 1200 euro

Per sessie: 120 euro

Van 05/02/2018 tot 30/04/2018

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaliteit en onroerend goed (18/80)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden
topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.
Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.260 euro of op één of meer afzonderlijke topics.


Deel 1: Fiscale aspecten van de verkrijging van een onroerend goed
1. Verkrijging met heffing van het registratierecht(18/81)
2. Verkrijging met heffing van de btw (18/82)

Deel 2: Beheer van onroerend goed
 3. De patrimoniumvennootschap (18/83)

Deel 3: Bijzondere verkrijgingsvormen
4. Onroerende leasing, Sale and lease back-verrichtingen (18/84)
5. Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling (18/85)
6. Gesplitste aankoop van onroerend goed (18/86)

Deel 4: Vervreemding van onroerend goed 
7. Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies (18/87)
8. Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed (18/88)
9. Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap (18/89)