logo
Home » Aanbod » Seminaries » Planning met huwelijksvermogensstelsels: het optioneel finaal verrekenbeding
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Planning met huwelijksvermogensstelsels: het optioneel finaal verrekenbeding (17/149)

Een finaal verrekenbeding wordt voornamelijk gebruikt in het kader van het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen en zorgt ervoor dat er toch vermogensverschuivingen plaatsvinden bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding). Op grond van het finaal verrekenbeding krijgt de minder vermogende echtgenoot een vordering op de meer vermogende echtgenoot. De omvang van de vordering kan vrij worden bepaald en er zijn verschillende varianten mogelijk. Het beding wordt meestal ook optioneel geformuleerd, hetgeen inhoudt dat de langstlevende echtgenoot telkens de keuze heeft om zich al dan niet op het beding te beroepen.

Over de burgerrechtelijke geldigheid van een finaal verrekenbeding bestaat geen discussie. Het is de fiscale uitwerking ervan die de meningen verdeelt. De meerderheid van de rechtsleer en verschillende vonnissen en arresten oordeelden in het verleden dat het verrekenbeding niet belast kan worden met successierechten. Zowel de federale als de Vlaamse administratie waren het echter niet eens met deze visie en negeerden de uitwerking van het beding. In drie arresten van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich nu over het finaal verrekenbeding uitgesproken. Reden te over om een diepgaande analyse te maken.

In deze causerie overloopt de spreker het standpunt van de hoven en rechtbanken m.b.t. het finaal verrekenbeding om dan uiteindelijk te komen tot de recente uitspraak van het Hof van Cassatie. U krijgt een antwoord op de vraag wat te doen ingeval van een verrekenbeding. Daarbij speelt de datum van 1 juni 2012 een sleutelrol, zijnde de datum waarop de nieuwe antimisbruikbepaling in de VCF werd ingevoerd. Ook wordt ingegaan op de niet-fiscale motieven voor een finaal verrekenbeding.

Spreker

Bruno Cardoen
Partner Tiberghien Advocaten