logo
Home » Aanbod » Seminaries » Overzicht rechtspraak onroerende voorheffing
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 175
Datum: 07 november 2017
van 14.00 tot 17.30 uur
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Overzicht rechtspraak onroerende voorheffing (17/151)

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen en treft zowel bedrijven als particulieren en de non-profit sector (vzw’s).

Het minste wat kan gezegd worden, is dat er veel beweging is in het domein van de onroerende voorheffing. Met de regelmaat van de klok maken de gewestelijke parlementen van hun bevoegdheid gebruik om om eigen initiatieven te ontwikkelen op het vlak van de OV. Denken we maar aan de gewijzigde regelgeving op het vlak van de vrijstelling van OV voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra (decreet van 15 juli 2016), de aangepaste regeling inzake de inkohiering van de OV (decreet van 8 juli 2016), en aan bepaalde vrijstellingsregelingen op het vlak van materiaal en outillage (zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

In dit seminarie wordt bijzondere aandacht besteed aan recente rechtspraak van onze hoogste rechtsprekende organen en natuurlijk ook aan de recente wijzigingen van de regelgeving inzake onroerende voorheffing.
Deze situeren zich voornamelijk op het vlak van
• het begrip “belastingschuldige” van de OV;
• vrijstelling van OV en de voorwaarde van afwezigheid van winstoogmerk;
• de vrijstelling ten voordele van nationale domeingoederen;
• de vermindering of vrijstelling wegens improductiviteit;
• de vrijstellingen voor materieel en outillering;
• het belang van het kadaster van 1847.


Sprekers

Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Stephan Janssens
Knowledge Manager EY Tax Consultants