logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onroerende verhuur met btw. Bent U er ook klaar voor?
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 175
Datum: 07 november 2017
van 14.00 tot 17.30
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onroerende verhuur met btw. Bent U er ook klaar voor? (17/168)

Onder de huidige regeling van artikel 44 Wbtw is de verhuur van onroerende goederen principieel vrijgesteld van btw. Hierop bestaan enkele uitzonderingen zoals de verhuur van opslagruimtes, de terbeschikkingstelling van bergruimtes, de verhuur van magazijnen, etc. Om de btw op onroerende investeringen alsnog in aftrek te kunnen brengen gaat het gros van de belastingplichtigen op zoek naar  creatieve oplossingen  om de terbeschikkingstelling ervan alsnog aan de btw te kunnen onderwerpen. 

Teneinde de Belgische regeling alsnog in uniformiteit te brengen met Europa, teneinde het competitieve nadeel voor investeringen in Belgisch onroerend goed weg te werken én een halt te kunnen toeroepen aan allerhande discussies omtrent de haalbaarheid van zgn. “creatieve oplossingen”, heeft de regering in het kader van het Zomerakkoord beslist een  optie in te voeren om onroerende verhuur te onderwerpen aan btw. Vragen die hierbij aan bod komen zijn o.a.

- Hoe ziet de nieuwe regeling inzake onroerende verhuur eruit?
- Wanneer treedt de nieuwe regeling in werking? Wat met huurvrije periodes?
- Welke impact heeft de nieuwe regeling?
- Wanneer wel/niet opteren voor de optie?
- Hoe dienen de verhuurder en de huurder te opteren?
- Zal de btw-wetgeving een specifieke misbruikbepaling voorzien?
- Heeft de Wet een retroactieve werking? Wat met de betaalde btw in het jaar van aankoop of renovatie?
- Komen bestaande structuren, welke de belastingplichtige heeft uitgetekend om onder de btw-sfeer te ressorteren, op de helling te staan (vb. financieringshuur, concessies, …)?
- Wat met projecten die op stapel staan?
- Zijn er nieuwe btw-maatregelen ter compensatie van de potentiële impact van de optie op de begroting?

Dit seminarie is uitermate geschikt en belangrijk voor éénieder die op enigerlei wijze in aanraking komt met de verhuur van onroerend goed. Niet te missen!


Spreker

Danny Stas
Managing partner Laga Advocaten, BTW-specialist