logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelasting - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 175
Datum: 19 december 2017
van 13.30 tot 17.00 uur
Opmerkingen:

LOCATIE

- De Vesten,
Kanaalweg 6, 2430 Laakdal

Wie tegen betaling inschrijft op de volledige reeks van 8 fiscale infoclubs (17/124), neemt gratis deel aan dit seminarie

 

 

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> Zaterdag 16 december 2017, in Brussel (17/165 B)

> Donderdag 21 december 2017, in Gent (17/165 G)

 

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelasting - LAAKDAL (17/165 L)

Het “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” maakt deel uit van de reeks “Fiscale Infoclubs” waarin de fiscale actualiteit op de voet wordt gevolgd. Het doel van maandelijkse infoclubs bestaat erin de deelnemers iedere maand op de hoogte te brengen van de allernieuwste gebeurtenissen op fiscaal vlak die zij kunnen hanteren in de praktijk. Noteer dat de deelnemers die zich tegen betaling hebben ingeschreven op de volledige reeks “Fiscale Infoclubs” automatisch ook ingeschreven zijn voor dit seminarie; zij moeten zich dus niet meer opnieuw inschrijven. Wie niet tegen betaling op alle infoclubs is ingeschreven, dient zich afzonderlijk in te schrijven op dit seminarie.

Wie de belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar graag in één keer op een rij geplaatst wil zien, kan intekenen op het jaaroverzicht. De klemtoon ligt op de wijzigingen die zich op het vlak van de inkomstenbelastingen in de wetgeving hebben voorgedaan. Tevens wordt aan de hand van de wetsontwerpen die in december bij het Parlement zijn ingediend, een beeld gegeven van de wetgeving in voorbereiding voor het komende jaar.

Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijzigingen tijdens 2017 wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de belangrijkste circulaires en administratieve beslissingen die op het vlak van de personen- en vennootschapsbelasting zijn genomen. Welke interpretatie geeft de fiscale administratie aan nieuwe wetgeving? Wat is haar houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak? Noteer dat de belangrijkste rechtspraak van het jaar 2017 niet in dit seminarie wordt besproken, maar wel in een afzonderlijk seminarie dat volledig gewijd is aan de inkomstenbelastingen.

Het seminarie “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” is een seminarie dat jaarlijks geniet van een grote belangstelling gezien het nut ervan voor de dagelijkse praktijk. Een seminarie dat de beoefenaar van de fiscaliteit toelaat om met een gerust gevoel de fiscale dossiers van het jaar 2017 af te sluiten.


Sprekers

Bart Peeters
Prof. UGent, UA en ULg, Gastdocent FHS
Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Maurice De Mey
Belastingconsulent, Prof. FHS
Yves Verdingh
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS